Info & tussenstand Criterium pony's en jeugd

CRITERIUM VOOR PONY’S EN JEUGD

 

​DATA

 • 04 november 2018
 • 02 december 2018
 • 13 januari 2019
 • 10 februari 2019
 • 24 februari 2019  (Finale)

PROEVEN

Zondag :

 • Proef E          0.80 m PONIES
 • Proef F          0.90 m PONIES
 • Proef G          1.00 m PONIES
 • Proef H          1.10/1.20 m PONIES (proef met handicap)
 • Proef I            0.90 m JEUGD (ruiters 12-18 jaar met paarden)
 • Proef J           1.00 m JEUGD (ruiters 12-18 jaar met paarden)
 • Proef K          1.10/1.20 m JEUGD (ruiters 12-18 jaar met paarden) (proef met handicap)

 

Er zijn mooie naturaprijzen voorzien tijdens de finale voor elke proef.

 

 

                       
    Max        PRIJZENGELD     CRITERIUM PONIES - JEUGD  
Proef Hoogte pa/pony Inleg 1 2 3 4 5 6 7 8 volg
      EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
pony 80 3 13,00 20,00 15,00 15,00 14,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00
F pony 90 3 13,00 20,00 15,00 15,00 14,00 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00
G pony 100 3 16,00 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
H pony 110/120 3 16,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
I jeugd 90 3 14,00 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
J jeugd 100 3 16,00 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
K jeugd 110/120 3 16,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
LICENTIE : 75,00 seizoenslicentie of 15,00 euro weekendlicentie of 50,00 Criterium licentie            
 
 
 • De deelname aan ponyproeven is toegestaan voor ruiters van 8-16 jaar (in 2019)
 • De deelname aan jeugd-proeven is toegestaan aan ruiters van 12-18 jaar (in 2019)
 • Indien een ruiter ouder dan 16 jaar een pony wil trainen in een pony-proef, kan dit maar deze combinatie zal sowieso buiten wedstrijd moeten deelnemen.
 • Paarden worden niet toegelaten in de pony-proeven.
 • Pony’s worden enkel toegestaan in jeugdproeven indien de ruiter ouder is dan 16 jaar.
 • Per proef worden punten toegekend. De eerste krijgt 30 punten, de tweede 28 punten, de derde 26 punten, enz. De punten worden toegekend aan een combinatie ruiter/paard.
 • In de finale worden dubbele punten toegekend. Winnaar van het criterium is de combinatie met de meeste punten (per hoogte). Indien een combinatie in verschillende hoogtes van het criterium heeft gereden, kan deze combinatie slechts, voor het eindklassement, punten behalen in de hoogte waar de hij voor de finale reeds het meeste punten behaald had. Deze combinatie mag wel deelnemen in de andere proeven, doch zal hiervoor geen punten toegekend krijgen.
 • Een pony/paard mag in twee opeenvolgende proeven starten.
 • Voor de finale worden er per proef extra prijzen voorzien voor de winnaars.
 • Prijs licentie: 15,00 € /ruiter per weekend.
 • Indien een proef minder dan 8 geklasseerden telt, worden aan max. 1 op 4 combinaties prijzen toegekend.
 • Herstarts zijn tijdens het pony- en juniorcriterium toegelaten uitgezonderd bij een teveel aan combinaties. Dit wordt meegedeeld aan het wedstrijdsecretariaat én aan de paddock. Wij raden ten stelligste aan bijgevolg VOORAF verschillende malen in te schrijven (binnen en buiten wedstrijd). 
 • Herstarts die ter plaatse worden aangevraagd, zullen slechts welbepaalde momenten kunnen gereden worden die bepaald worden door de paddockoverste en de juryvoorzitter van de proef.
 • Er wordt vanaf de eerste cup onverbiddelijk op nummer gestart. Laatkomers kunnen enkel nog starten buiten wedstrijd op het einde van de proef.
 • Nieuwe inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk ! Bij-inschrijvingen ter plaatse zijn wel mogelijk indien het tijdsschema dit toelaat.
 • Honden zijn niet toegelaten in het Hippisch centrum

LICENTIES INSCHRIJVINGEN EN UITBETALINGEN

LICENTIES

 • Seizoenslicentie 75,00 euro per ruiter, éénmalig te betalen
 • Criteriumlicentie : 50.00 euro/ruiter

INSCHRIJVINGEN

 • Inschrijvingen gebeuren online via enrty.equipe.com
 • Inschrijvingen worden geopend telkens op zaterdag om 12u00. Er kan dus slechts voor 1 cup worden ingeschreven per week.
 • Sluiting van de online inschrijvingen de dag voor de wedsttijd om 12h en publiceren startlijsten online de dag voor de wedstrijd rond 15h.  online.equipe.com

 

 • Voorlopige startlijsten zullen om deze tijden op de site geplaatst worden. 
  Startlijsten zijn slechts definitief een half uur voor de aanvang van de proef en kunnen geconsulteerd worden op het wedstrijdsecretariaat of aan de paddock.
 • De betaling zal geschieden online bij de inschrijving. Voor herstarten/'buiten wedstrijd' na de het verlopen van de inschrijvingsdatum zal de betaling ter plaatse moeten gebeuren en wel voor het starten.
 • De inschrijfgelden van niet gestarte paarden worden niet  in mindering gebracht zonder geldige reden. De inleggelden zullen ook niet terug gestort worden indien de niet-deelname niet voor de aanvang van de proef is gemeld.
 • Confirmatie is verplicht bij de paddockoverste.

UITBETALINGEN

Prijzengeld wordt uitbetaald aan 1 op 4 binnen wedstrijd startende paarden.

 • De uitbetaling van het prijzengeld zal geschieden via overschrijving op uw bankrekening.   Het is bijgevolg zeer belangrijk uw Ibannummer op te geven online in het juiste veld (IBAN nummer + BIC nummer voor buitenlanders). Er zal niet gezocht worden naar rekeningnummers die in verkeerde velden staan ingevuld.
 • INDIEN EEN IBANNUMMER NIET IN ONS BEZIT IS TEGEN DE TIJD DAT HET PRIJZENGELD VOOR EEN BEPAALDE CUP WORDT UITBETAALD, ZAL HET PRIJZENGELD NIET MEER KUNNEN GEIND WORDEN.
 • Indien een proef minder dan 8 geklasseerden telt, wordt aan max. 1 op 4 combinaties prijzengeld toegekend.
 • Indien het aantal startende combinaties lager is dan 40 paarden of lager is dan 25 pony’s , wordt het prijzengeld naar rato van 75% uitbetaald, uitgez. voor de Grand Prix van zaterdagavond. 

ALGEMEENHEDEN

De FEI reglementen zijn van kracht voor alle wedstrijden.

De poneys/paarden moeten hun officiële naam behouden.

 • Het dragen van de toque is overal verplicht, zelfs voor het vlak werk of het uitstappen in de paddock.
 • Correcte ruiterkledij is verplicht zowel in de paddock als in de wedstrijdpiste het pony- en jeugdcriterium,: alle deelnemende ruiters dienen een witte broek, ruitervest, toque en  rijlaarzen of chaps te dragen.
 • De inrichters behouden zich het recht het programma te wijzigen
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, etc. De ruiter/eigenaar dient zelf een verzekering hiervoor af te sluiten.
 • Een combinatie mag in twee opeenvolgende proeven starten.


:

Tussenstand-Jeugd.pdf
Tussenstand-Ponys.pdf