Nieuws » Zilveren Spoor News (edition 1 )

01/12/2017

Beste vrienden, 

For starters, bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname aan onze wedstrijden. Wij proberen alles in het werk te zetten dit voor jullie een leuke ervaring te maken zowel in de piste als daarbuiten. 
Met dit in gedachten lanceren wij nu ZILVEREN SPOOR NEWS! Via deze weg willen wij jullie informeren over belangrijke wijzigingen, niet te missen upcoming events en leuke weetjes.
In deze eerste editie worden vooral belangrijke wijzigingen kort toegelicht betreffende de inschrijvingen. Om een goede dienstverlening te kunnen garanderen en het aangenaam te houden voor jullie en jullie collega ruiters te zijn wij genoodzaakt om volgende reglementen onverbiddelijk toe te passen en/of in te voeren:

Verder vragen de ruiters correcte ruiterkledij te dragen tijdens de wedstrijden.


Groeten, Team Zilveren Spoor.