Licenties, inschrijvingen & uitbetalingen

Licenties, inschrijvingen & uitbetalingen

 

Licenties:  

 • Seizoenslicentie 75,00 euro per ruiter, éénmalig te betalen
 • Weekendlicentie : 10,00 euro/ruiter/weekend, per weekend te betalen
 • Criteriumlicentie : voor ruiters die enkel deelnemen aan het pony- en jeugdcriterium en geen seizoenslicentie wensen : 5,00 euro/ruiter/criterium

           
Inschrijvingen:

 

Prestige Cup

 • De paarden worden online in de juiste proeven bevestigd voor de 1ste dag. Hierbij moet geen betaling uitgevoerd worden. Inschrijvingen en prijzengelden worden afgerekend de zaterdag, na de laatste proef.
 • Inschrijvingen voor de volgende dagen worden telkens gedaan op het wedstrijdsecretariaat, de dag ervoor voor 18u.
 • inschrijving:       TBC

 

 

CSI2*+1*+YH via de Federaties via het FEI systeem

 

 

 

Kleine Cup, Criterium en zondagen 

 • Inschrijvingen gebeuren online via www.ers.galop.be. Hierbij kan u zelf ongeveer uw startnummer(s) bepalen. Gelieve dit met zorg te doen. Veranderen van startnummer zal enkel nog kunnen op vrije plaatsen in die proef. Hou er wel rekening mee dat er startnummers niet ingevuld zullen zijn en/of bepaalde nummers moeten herschikt worden zodat uw gekozen nummer wel degelijk kan veranderen.
 • Inschrijvingen worden geopend op zaterdag 12u00 voor de volgende cup. Men kan dus maar voor 1 cup inschrijven per week.
 • Sluiting van de online inschrijvingen en publiceren startlijsten online:

 

Competitie dag

Sluiten online inschrijvingen

startlijsten online

woensdag

dinsdag 17u

dinsdag 18u30

donderdag

woensdag 17u

woensdag 18u30

vrijdag

donderdag 17u

donderdag 18u30

zaterdag

vrijdag 17u

vrijdag 18u30

zondag

zaterdag 12u

zaterdag 14u

 • Voorlopige startlijsten zullen om deze tijden op de site geplaatst worden. Gelieve rekening te houden met het feit dat ruiters die hier ter plaatse zijn, zich nog aan deze startlijsten toevoegen en uw startplaats(en) nog zullen veranderen. Startlijsten zijn slechts definitief een half uur voor de aanvang van de proef en kunnen geconsulteerd worden op het wedstrijdsecretariaat of aan de paddock.
 • Er kan eventueel nog ter plaatse ingeschreven worden voor herstart/buiten wedstrijd, mits administratieve kost van € 5.00 per inschrijving. Inschrijvingen voor een puntenklassement zijn niet meer mogelijk ter plaatse!
 • De betaling zal geschieden on-line bij de inschrijving. Voor herstarten/'buiten wedstrijd' na de het verlopen van de inschrijvingsdatum zal de betaling ter plaatse moeten gebeuren en wel voor het starten.
 • De inschrijfgelden van niet gestarte paarden worden niet  in mindering gebracht zonder geldige reden. De inleggelden zullen ook niet terug gestort worden indien de niet-deelname niet voor de aanvang van de proef is gemeld.
 • Confirmatie is verplicht bij de paddockoverste.
 • De herstarts die ingeschreven worden voor de afsluitdatum van de inschrijvingen komen op de startlijst, herstarts nadien worden op het einde van proef geplaatst.

 

 

 

Uitbetalingen :

 

 • Prijzengeld wordt uitbetaald aan 1 op 4 binnen wedstrijd startende paarden.
 • De uitbetaling van het prijzengeld zal geschieden via overschrijving op uw bankrekening.   Het is bijgevolg zeer belangrijk uw Ibannummer op te geven online in het juiste veld (IBAN nummer + BIC nummer voor buitenlanders). Er zal niet gezocht worden naar rekeningnummers die in verkeerde velden staan ingevuld.
 • INDIEN EEN IBANNUMMER NIET IN ONS BEZIT IS TEGEN DE TIJD DAT HET PRIJZENGELD VOOR EEN BEPAALDE CUP WORDT UITBETAALD, ZAL HET PRIJZENGELD NIET MEER KUNNEN GEIND WORDEN.
 • Indien een proef minder dan 8 geklasseerden telt, wordt aan max. 1 op 4 combinaties prijzengeld toegekend.
 • Indien het aantal startende combinaties lager is dan 40 paarden of lager is dan 25 pony’s , wordt het prijzengeld naar rato van 75% uitbetaald, uitgez. voor de Grand Prix van zaterdagavond. 

 

ALGEMEENHEDEN

 

De FEI reglementen zijn van kracht voor alle wedstrijden.

 

 • De paarden moeten hun officiële naam behouden.
 • Het dragen van de toque is overal verplicht, zelfs voor het vlak werk of het uitstappen in de paddock.
 • Correcte ruiterkledij is verplicht zowel in de paddock als in de wedstrijdpiste tijdens de Prestige Cups, het pony- en jeugdcriterium, alsook op zaterdagavond tijdens de Kleine Grote Prijs : alle deelnemende ruiters dienen een witte broek, ruitervest, toque en zwarte rijlaarzen te dragen. Op andere dagen wordt toegelaten dat een wintervest wordt gedragen, een ander kleur van broek wordt gedragen, doch de toque en rijlaarzen blijven verplicht
 • De inrichters behouden zich het recht het programma te wijzigen
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, etc. De ruiter/eigenaar dient zelf een verzekering hiervoor af te sluiten.
 • Een combinatie mag in twee opeenvolgende proeven starten.
 • De kwalificaties voor de Grand Prix op zaterdagavond:

 

PRESTIGE CUP: 

 • GEEN KWALIFICATIE.
 • Er wordt per dag ingeschreven op het wedstrijdsecretariaat voor 18u.
 • DE 1m40 proeven EVENALS GP 1M45 VAN DE Prestige Cup TELLEN MEE VOOR DE PUNTEN VAN DE FEDERATIE. DE RUITER DIENT EVENWEL ZIJN LICENTIENUMMER EN IMMATRICULATIENUMMERS VAN DE PAARDEN INGEVEN ONLINE in de daartoe voor voorziene plaats.

 

 

 

 

 

 

KLEINE CUP:

 

De Kleine Grand Prix wordt verreden op kwalificatie als volgt: 

 

 • de eerste 25 van proef 6 op donderdag en de eerste 25 van proef 9 op vrijdag zijn startgerechtigd voor de Kleine Grand Prix op zaterdagavond. Indien op vrijdag reeds gekwalificeerde ruiters in de eerste 25 zitten, wordt de 26ste gekwalificeerd van de donderdag, dan de 26ste van de vrijdag enz.
 • Een ruiter die zich kwalificeert voor de Kleine G.P. op zaterdag, mag daarin starten met een paard naar keuze. De winnende combinatie van de Kleine Grand prix is automatisch startgerechtigd voor de Kleine Grand Prix van de daaropvolgende manche.
 • DE KLEINE OPEN (1m40) TELT MEE VOOR DE PUNTEN VAN DE FEDERATIE. DE RUITER ZIJN DIENT EVENWEL ZIJN LICENTIENUMMER EN IMMATRICULATIENUMMERS VAN DE PAARDEN IN TE GEVEN ONLINE op de daartoe voor voorziene plaats.